Przed pierwszą wizytą w poradni leczenia bólu...

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PIERWSZEJ WIZYTY?

Zbierzmy chronologicznie dokumentację medyczną. W szczególności przygotujmy  wypisy ze szpitala, wypisy z zabiegów operacyjnych, blokad, fizjoterapii, leki, które zażywamy na co dzień i leki które już zostały odstawione z powodu braku ich skuteczności, zdjęcia RTG, płytki i opisy badań obrazowych np. Rezonansu Magnetycznego.
To wszystko ułatwi pracę i umożliwi lepsze decyzje terapeutyczne.
Ponadto, postawmy sobie realne cele, jaki poziom złagodzenia objawów bólowych nas usatysfakcjonuje. Szczerze przedstawmy je podczas wizyty w poradni leczenia bólu.

JAK WYGLĄDA WIZYTA W PORADNI LECZENIA BÓLU?

Przeprowadzam z pacjentem wywiad, co do etiologii i czasu trwania bólu oraz dotychczasowego leczenia. Następnie robię badanie fizykalne, weryfikuję je pod względem badań obrazowych. Sprawdzam, czy objawy chorobowe pokrywają się z zakresem patologii widocznej w badaniach obrazowych (RTG, KT, MR). W dalszej kolejności omawiam z pacjentem możliwości procesu terapeutycznego i ustalamy plan dalszego leczenia. Z bólem walczymy poprzez włączenie leczenia farmakologicznego, zastosowanie blokad terapeutyczno-prognostycznych pod kontrolą USG, skierowanie na dodatkowe badania/zabiegi fizjoterapeutyczne, zabiegi małoinwazyjne (termolezja, kriolezja, neurolizy).
LOGO5,5